ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
ਇਹ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਡੈਸਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾਆਪਣੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਓ.

ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਢਿੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ, ਚੌਥੇ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਸਪੇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ.
ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਰੋ।
ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰੀ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਟੈਪਲਰ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਓ:

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਸਪੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ.
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਪੈਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.
ਇਹ ਵੀ ਕਲਮ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਜਾਂ ਨੋਟਪੈਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ.

READ  ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ:

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਓ.
ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੰਦ.

ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਦਫਤਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।