Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਲਮ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ.
ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ

ਢੰਗ # 1: ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਲਮ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੰਡੱਆ ਜਾਵੇ

ਵਿਧੀ # 2: ਇਨਸਿੰਸਿਸਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਖਸਲਤ ਹੈ? ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੰਦੂ A 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ.
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ' ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ.
ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

READ  5 ਕੁੰਜੀਆਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ / ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ

ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ:

ਸੰਕੇਤ # 1: ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਇਕ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਉਲਟ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ.

ਸੰਕੇਤ # 2: ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ.
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ.
ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ.

ਸੰਕੇਤ # 3: ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ.
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.