Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖਾਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ (ਸੀ ਪੀ ਐੱਫ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕਾਉਂਟ (ਸੀਪੀਐਫ) ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ.

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ (ਸੀ ਪੀ ਐੱਫ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ.

REMINDER
ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖਾਤੇ (ਸੀਪੀਐਫ) ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ (ਡੀਆਈਐਫ) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਖਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਆਈਐਫ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘੰਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

READ  ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ