Тодорхойлолт

BtoB дахь арилжааны харилцааны үндсэн үе шатуудыг мэдэж, арга барилаа зохион байгуулж, үр ашгийг дээшлүүлж, зарах магадлалыг өөртөө тавь. Хэрхэн биеэ авч явах, уулзалтын ердийн хувилбарыг бэлтгэх, зөв ​​борлуулалт, хэлэлцээр хийх арга техникийг нэвтрүүлэх, уулзалтын цагийг эзэмших.

Арилжааны засвар үйлчилгээ нь ерөнхийдөө 9 үе шатаас бүрдэнэ.

- эхний холбоо: уур амьсгалыг бий болгох

– танилцуулга: талбай

– асуулт тавих: идэвхтэй сонсох

- борлуулалтын талбар: танд асуудал байна, надад шийдэл байна

- эсэргүүцлийн хариу

- арилжааны хэлэлцээр

- дүгнэлт: гарын үсэг

- зөвлөмж авах хүсэлт

- чөлөө авах

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Бизнесийн маск: өмсөхөөс татгалзвал торгууль ногдуулна