Print Friendly, PDF & Email

Энэ курсын төгсгөлд та дараахь зүйлийг хийх боломжтой болно.

  • хорт хавдар илэрсэн нөхцөл байдлыг мэдэх
  • хорт хавдрын оношилгооны үе шат, аргууд, тэдгээрийг цаг хугацааны явцад хэрхэн зохион байгуулдагийг ойлгох
  • өвчнийг өвчтөнд хэрхэн зарлаж байгааг ойлгох
  • Оношлогооны сорилтуудыг ойлгож, дараа нь хамгийн сайн эмчилгээний менежментийг баталгаажуулна

Тодорхойлолт

Зөвхөн нарийн оношлох нь хамгийн тохиромжтой эмчилгээг сонгох боломжийг олгодог. Энэ хичээл нь хорт хавдрын талаар энэ ерөнхий зарчим яагаад чухал болохыг танд тайлбарлах болно.

Хорт хавдар буюу хорт хавдар нь нийтлэг шинж чанартай, гэхдээ бас олон ялгаатай өвчинтэй тохирдог. Өвөрмөц шинж чанартай өвчтөнүүдэд тохиолддог эдгээр бүх хорт хавдрын хувьд одоогоор маш олон тооны эмчилгээ хийх боломжтой байдаг. Нарийвчилсан оношлогоо хийснээр бид хамгийн тохиромжтой эмчилгээг сонгох бөгөөд бид үүнийг дуудах болно "Хувийн эмчилгээ".

Хорт хавдрыг нарийн тодорхойл ямар ч эмчилгээ хийхээс өмнө клиникийн эмч, рентген, эдийн дүрслэл, хорт хавдрын биологийн мэргэжилтнүүд оролцдог томоохон асуудал юм.

Бидний эрхэм зорилго бол таныг хангах явдал юм дэлхийн алсын хараа хорт хавдрын оношлогооны үндсэн үе шатууд.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Би өдрийн багц дээр ажилчдад цаг зав ногдуулах эрхтэй юу?