"ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" (PTP) ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖਾਤਾ(CPF) ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।


ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਛੁੱਟੀ (ਸੀਆਈਐਫ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।


ਖੇਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ (CPIR) - "ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋ" ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ATpro), ਜਿਸਨੂੰ Transitions Pro ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਉਸਦੀ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEP). CEP ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।


ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਸ਼ੋ ਬਣਾਓ