ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸ ਲਈ?

ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਜ਼ਾਂ) ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਭ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ.

ਉਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੁੰਦਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਨਾ ਇੰਟਰਵਿ interview ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ.

READ  ਪਰਫਿਊਮਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਕਲਰਕ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਖੁਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ. ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਉਸਦਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

 

ਵਿਸ਼ਾ: 15/04/2020 ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਿਪੋਰਟ

 

ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ

 • ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ
 • ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਕੋਵਿਡ 19 ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹ
 • ਸੇਵਾ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

 

ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜ

 • ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
 • ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਨਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
 • ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

 

ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ

 • ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ
 • ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ
 • ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਤੱਤ ਸੰਚਾਰ
 • ਟੀਮ 2 ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
 • ਤਿੰਨੇ ਟੀਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਇਸ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਸ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏਗੀ. ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੋਨਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ.

READ  ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

 

ਵਿਸ਼ਾ: 15/04/2020 ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਿਪੋਰਟ

 

 • ਟਰੱਕ ਸੰਭਾਲ: ਜਾਂਚ, ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
 • COVID19 ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
 • ਟੂਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ
 • ਤਰਜੀਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
 • ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਸਵੇਰੇ ਸਾ:9ੇ 30 ਵਜੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ
 • ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ: 15 ਸਪੁਰਦਗੀ
 • 17 ਵਜੇ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ.
 • ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਲਾਹ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
 • ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
 • ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ

 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਇਸ ਆਖਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਰਿਪੇਅਰਮੈਨ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੇ ਕੀਤੇ. ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ.

 

ਵਿਸ਼ਾ: 15/04/2020 ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਿਪੋਰਟ

 

ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ - ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਘਰ                                          

ਗਿਲਿumeਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ XXXXXXXX ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.

ਪਹਿਲੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ.

 

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ - ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਘਰ

ਅਸਥਾਈ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ.

 

ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ - 13:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ

XXXXXXXXXXX ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੈਟਅਪ ਨੈਟਵਰਕ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ.

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ.

 

14 p.m. - 18 pmm ਘਰ

12 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਮੁਰੰਮਤ.

ਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਖਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ.