ਪੇਜ ਦੇ ਭਾਗ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ: ਕਿੱਕ-ਆਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ


ਵਿਸ਼ਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ]: ਕਿੱਕ-ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ] ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੱਜੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ [ਸਮੇਂ] 'ਤੇ [ਤਰੀਕ] ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਕ-ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ:

 • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਮੀਲਪੱਥਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
 • ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ:

 • ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ।
 • ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੌਕੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਲਿਖਣਾ

ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ:


ਵਿਸ਼ਾ: ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਪਡੇਟ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ] - [ਤਾਰੀਖ]

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ] ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ [ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ] ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ:

 • ਟਾਸਕ 1 : [ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਮੌਡਿਊਲ X ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ 70% ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ"]
 • ਟਾਸਕ 2 : [ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ]
 • ਟਾਸਕ 3 : [ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ]

ਅਗਲੇ ਮੀਲਪੱਥਰ:

 • ਟਾਸਕ 4 : [ਅਗਲੇ ਮੀਲਪੱਥਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮੋਡਿਊਲ Y ਵਿਕਾਸ”]
 • ਟਾਸਕ 5 : [ਅਗਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ]
 • ਟਾਸਕ 6 : [ਅਗਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ]

ਚੌਕਸ ਬਿੰਦੂ:

 • ਚੁਣੌਤੀ 1 : [ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ]
 • ਚੁਣੌਤੀ 2 : [ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ]

ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ] 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ [ਕੁਝ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ] ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ [insert date and time] ਲਈ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ


ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ


ਵਿਸ਼ਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਡੇਟ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ] - [ਤਾਰੀਖ]

ਪਿਆਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ] ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੋ।

ਮੁੱਖ ਤਰੱਕੀ:

 • ਅਸੀਂ [ਸਬਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ] ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, [ਫੇਜ਼ ਨਾਮ] ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
 • [ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ] ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼] ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।
 • [ਤਾਰੀਖ] ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ:

 • [ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਾਮ] ਪੜਾਅ [ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ] ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, [ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ] ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ।
 • ਅਸੀਂ [ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ] 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ [ਤਾਰੀਖ] ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
 • ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਵਿੱਚ [ਡਿਲੀਵਰੇਬਲਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ] ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

[ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ] ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

 

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ


ਵਿਸ਼ਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ]

READ  ਲਿਖਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਪਿਆਰੇ [ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ],

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ] ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, [ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ] ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਨੂੰ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ] ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, [ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ] ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ [ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ] ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ


ਵਿਸ਼ਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ]

ਪਿਆਰੇ [ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ],

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ] ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ [ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ] ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ [ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ], ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਪਡੇਟ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

 

ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਣਾ: ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ


ਵਿਸ਼ਾ: ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਉੱਤੇ ਇੱਛਤ ਰਿਟਰਨ [ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ]

ਪਿਆਰੇ [ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ],

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਯੋਗ [ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਨਾਮ] ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਅਸਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ [ਇੱਛਤ ਮਿਤੀ] ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

 

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ: ਸਫਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ


ਵਿਸ਼ਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ] - [ਤਾਰੀਖ]

ਪਿਆਰੇ [ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ],

[ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ] ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ [ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ] ਵਿੱਚ [ਸਮਾਂ] [date] ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ:

 1. ਹਾਲੀਆ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
 2. ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
 3. ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ
 4. ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 5. ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਾਂ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

 

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ


ਵਿਸ਼ਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ [ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ]

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ,

ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਾਰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ।

READ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ.

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ


ਵਿਸ਼ਾ: ਆਉ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ,

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਓ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਆਉ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸੀਏ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਥਾਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਚੰਭੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੀ

[ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

 

ਬਜਟ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ: ਸਫਲ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ


ਵਿਸ਼ਾ: ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ: ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਫਲਦਾਇਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ: ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਵਿਸ਼ਾ: ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮਾਅਨੇ: ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਓ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੋ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ]

ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

 

 

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ


ਵਿਸ਼ਾ: ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਰੇ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਜਨੂੰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੋ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਈਮੇਲਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ


ਵਿਸ਼ਾ: ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਰੇ,

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 1. ਸਟੀਕ ਰਹੋ : ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 2. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ : ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ।
 3. ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ : ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
 4. ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ : ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 5. ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ : ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹਨ।
READ  ਕੋਆਰਡੀਅਲ ਪ੍ਰੋ ਓਥੈਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੁਧਾਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖੋਜ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

 

ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਸਫਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ


ਵਿਸ਼ਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ - ਆਓ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਏ

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ:

 1. ਫੇਜ 1 : ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
 2. ਫੇਜ 2 : 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
 3. ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ]

ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ


ਵਿਸ਼ਾ: ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਚਨਾ

ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਰੇ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ A ਅੱਪਡੇਟ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੂਲ ਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ C ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ: ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ


ਵਿਸ਼ਾ: ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

 • ਮਿਤੀ: [ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ]
 • ਸਥਾਨ: [ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਓ]
 • ਸਮਾਂ: [ਸ਼ੋਅ ਸਮਾ]

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [ਅੰਤ ਸੀਮਾ] ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ,

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ


ਵਿਸ਼ਾ: ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਮੈਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਈਏ। ਹਰ ਰਾਏ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

 

ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ


ਵਿਸ਼ਾ: ਆਉ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ? ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ?

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ

 

 

 

 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ: ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ


ਵਿਸ਼ਾ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਫਲ ਸਿੱਟਾ

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੀਲ ਪੱਥਰ।

ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਓ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ.

ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੋ,

[ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ]

[ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ]

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਦਸਤਖਤ