ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਦੋਸ਼, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤਣਾਅ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ.

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਰਹੋ:

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ.
ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ.
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿਓ:

ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਹਿਲ ਜਾਓ, ਹਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੋ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ-ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋ.
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

READ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ:

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੋ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ:

ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ.
ਨਾਈ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਜਾਓ.
ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਮਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ !

ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ, ਤਵੱਜੋ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ.
ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਅਟੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਓ.
ਸਥਾਈ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ' ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਅੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਣ ਹੈ.