Print Friendly, PDF & Email

08-ны өдрийн 03:2021 цагт Éditions Tissot-ийн редакцийн нийтэлсэн цалин хөлс.

Нийгмийн аюулгүй байдлын албан ёсны бюллетень (BOSS) нь интернетэд нэвтрэх боломжтой тоон баримтат мэдээллийн сан юм. Энэ нь нийгмийн даатгалын шимтгэл, шимтгэлийн талаархи зохицуулалтыг нэгтгэдэг. Эхний элементүүд нь хүртээмжтэй боловч агуулга нь 1 оны 2021-р сарын XNUMX-ээс эхлэн захиргаанд ашиглагдах болно.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Олон нийтийн менежерийн сургалт эсвэл өндөр түвшний спортын сургалт, Ромэйн сонгохоос татгалзсан.