4 долоо хоногийн турш ирж, үр тарианы хадгалалтын эрсдэлийн удирдлагын сорилтод сургаарай. Та эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга барилыг бий болгохын ач холбогдлыг ойлгож, энэ тодорхой орчинд учирч буй гол эрсдэлийг тодорхойлох боломжтой болно.

Салбарын янз бүрийн тоглогчид: үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчид, хөдөө аж ахуйн нийгмийн хамгааллын төлөөлөгчид, компанийн ажилтнууд, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр ажилладаг багш, мэргэжилтнүүд, сургагч нараас бүрдсэн энэхүү MOOC нь хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын сэдвээр мэдлэгээ баяжуулах боломжийг олгоно.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Тайлан: Ном зүй боловсруулах