Придонесот на AGS (осигурување за гарантирање на плата) обезбедува исплата на надоместок на вработените во случај на неисполнување на обврските на компанијата. По состанокот на својот одбор на директори на 9 декември 2020 година, АГС одлучи да ја задржи стапката што се применува од 1 јули 2017 година ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Од хибриден менаџер до нов лидер