Архивирањето на сертификатите CSPN овозможува да се земе предвид брзата и постојана еволуција на техниките за закана и напад.

Периодот на важност на сертификатот CSPN сега е поставен на 3 години, а потоа автоматски се архивира.
Оваа акција на националниот центар за сертификација овозможува да се обезбеди доследност со одредбите преземени од Законот за сајбер-безбедност, во перспектива дека оваа методологија за евалуација одговара во годините што доаѓаат со нова европска шема.

Овој пристап е исто така дел од претстојната ратификација на француско-германскиот договор за признавање на сертификатите CSPN и нивните германски еквиваленти BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Забрзана безбедносна сертификација); каде BSZ сертификатите имаат рок на важност од 2 години.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Креатор на микро-претпријатие