Во својот „Преглед на компјутерски закани“, Националната агенција за безбедност на информациски системи (ANSSI) ги разгледува главните трендови што го одбележаа сајбер-пејсажот во 2021 година и ги истакнува ризиците од краткорочниот развој. Додека генерализацијата на дигиталните употреби - често слабо контролирана - продолжува да претставува предизвик за компаниите и администрациите, агенцијата забележува постојано подобрување на капацитетите на злонамерните актери. Така, бројот на докажани упади во информатичките системи пријавени на ANSSI се зголеми за 37% помеѓу 2020 и 2021 година (786 во 2020 година во споредба со 1082 во 2021 година, т.е. сега речиси 3 докажани упади дневно).

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Професионалци во доквалификација: дали сте размислувале за студија за работа?