Во време кога европските институции бараат нова геополитичка рамнотежа, кога именувањето на претседателите на главните европски институции веќе неколку недели е во центарот на вниманието, се прашуваме ли што навистина знаеме за овие институции?

Во нашиот професионален живот, како и во нашиот личен живот, сè повеќе се соочуваме со таканаречените „европски“ правила.

Како се дефинираат и усвојуваат овие правила? Како работат европските институции кои одлучуваат за ова?

Овој MOOC има за цел да разјасни што се европските институции, како се родени, како функционираат, односите што ги имаат меѓу себе и со секоја од земјите-членки на Европската унија, механизмите за одлучување. Но, и начинот на кој секој граѓанин и чинител може да влијае, директно или преку своите претставници (пратеници, влада, општествени актери), врз содржината на европските одлуки, како и на правните лекови кои може да постојат.

Како што ќе видиме, европските институции не се толку далечни, бирократски или непроѕирни како сликата што често се прикажува. Тие работат на нивно ниво за интереси кои ги надминуваат националните рамки.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  1 час до: НАУЧИ 26 МЕТОДИ НА ПРОДУКТИВНОСТ!