Пиењето на водата, спречувањето на поплави, зачувувањето на водната средина се сите теми со кои се занимаваат јавните власти. Но, каква е всушност политиката на вода во Франција? Кој се грижи за управување и третман на водите? Како се спроведува оваа политика и со какви средства? Толку многу прашања на кои одговара овој MOOC.

Тој ви го носи главното знаење за разбирање на управувањето, работењето и предизвиците на јавната политика за води во Франција, кои се занимаваат со следните елементи во 5 прашања:

  • Дефиницијата и опсегот на јавната политика
  • Историјата на јавната политика
  • Актери и владеење
  • Методи на имплементација
  • Трошоци и кориснички цени
  • Тековни и идни прашања

Овој моок ќе ви овозможи да ја разберете јавната политика за вода во Франција.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Бесплатно купување: Табла