До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • Разберете и користете ги постулатите на релативноста на Ајнштајн
  • Дознајте повеќе за историјата на физичките науки
  • Моделирајте физичка ситуација
  • Развијте техники за автоматско пресметување, како што е идејата за проширување на времетраењето и контракција на должините
  • Разберете и применувајте го методот на решавање на „отворени“ проблеми

Опис

Овој модул е ​​последен во серијата од 5 модули. Оваа подготовка во физиката ви овозможува да го консолидирате вашето знаење и да ве подготвите за влез во високото образование. Дозволете се да ве водат видеа кои ќе ви претстават малку од историјата на науката, специјалната теорија на релативноста како и појавата на поимот квантификација на почетокот на 20 век. Ова ќе ви биде можност да ги разгледате суштинските поими за специјалната релативност и физиката на бранови од програмата за физика во средно училиште, да стекнете нови вештини, и теоретски и експериментални и да развиете корисни математички техники во физиката.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Како да се пресмета индивидуалната гаранција за куповна моќ?