Во текот на 6 недели, откријте различни лостови за да ги исполните регулаторните барања и да ги подобрите вашите енергетски перформанси, како да ги оптимизирате вашите процеси и да го процените интересот за вклучување во обновливите извори на енергија ...

Дизајниран од ADEME, играчи во земјоделската соработка, земјоделско-прехранбената индустрија и академскиот свет, MOOC AGRI-FOD INDUSTRIES: GAIN IN ENERGY PERFORMANCE, ќе ви даде конкретни начини за оптимизирање на вашата потрошувачка.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Управување со ризик во ИТ проекти: бесплатна обука