Интернет на нештата (IoT) претставува голема еволуција на глобалните мрежи и мора да одговори на два фундаментални предизвици: да се биде енергетски ефикасни а пред се да биде интероперабилни, односно овозможуваат објектите лесно да се интегрираат во постоечките информациски системи.

Овој MOOC ќе ги опфати технологиите, архитектурите и протоколите неопходни за извршување на собирање информации од крај до крај на мрежи посветени на IoT за структурирање на податоците и нивна обработка.

Во овој MOOC, особено ќе:

 

  • откријте нова категорија на мрежи наречена ЛПВАН воопшто не Сигфокс et ЛоРАВАН се најпознатите претставници,
  • видете ја еволуцијата на стекот на Интернет протоколот, кој доаѓа од IPv4 / TCP / HTTP à IPv6 / UDP / CoAP при зачувување на Концепт REST врз основа на ресурси недвосмислено идентификувани од URI,
  • објасни како CBOR може да се користи за структурирање на сложени податоци во прилог на JSON,
  • enfin ЈСОН-ЛД et mongodb база на податоци ќе ни овозможи лесно да манипулираме со собраните информации. Така, ќе ги воведеме основните техники за статистичка валидација на собраните податоци.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Соработувајте со Microsoft 365