Овој MOOC е наменет за студенти кои се подготвуваат за приемен испит за студирање медицина или други животни науки, идни студенти по хемија, фармација, биологија, геологија или инженерски науки. Исто така, овозможува што побрзо да се пополнат недостатоците забележани на почетокот на високото образование. Конечно, ќе им овозможи на секој љубопитен подобро да го разбере светот околу себе и да ги открие основите на една фасцинантна наука. На крајот на овој MOOC, учесниците ќе можат да ги поврзат макроскопските карактеристики на материјата со нејзиното атомско и молекуларно однесување и ќе ги совладаат основите на квантитативната хемија, хемиската рамнотежа и редокс реакциите.

Овој MOOC е наменет за студенти кои се подготвуваат за приемен испит за студирање медицина или други животни науки, идни студенти по хемија, фармација, биологија, геологија или инженерски науки. Исто така, овозможува што побрзо да се пополнат недостатоците забележани на почетокот на високото образование. Конечно, ќе им овозможи на секој љубопитен подобро да го разбере светот околу себе и да ги открие основите на една фасцинантна наука.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Подготовка за сите: осмелете се и успеете