Les Мисии на Опко се префокусирани на развој на алтернација, L 'деловна поддршка и услуга на професионални гранки.

Од 1 јануари 2020 година, започнува активноста со целосна услуга за Opcos. Тоа е целосна и целосна интеграција на мисијата за учење, притоа распоредувајќи ја нивната нова услуга за компаниите и прилагодување на контекстот на здравствената криза.

УчењеОд 17 март OPCO ги адаптираа своите активности во новиот контекст со приоритет на континуитетот на финансирање за обука: префрлување во реално време на барања за поддршка и финансирање кон дематеријализирана обработка, флексибилност за сите постапки за компаниите и организации за обука.

ФНЕ-обукаОПЦО има мандат од државата да управува со операцијата ФНЕ-обука, насочена кон обука на вработените поставени на делумно вработување, од 2 март 2020 година.
На 17 јуни, преку оваа операција, беа обучени 70 вработени, поддржани 245 компании, за вкупен износ на обврски од 12 милиони евра. - >>> Консултирајте се со комплет за печатот

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Бесплатно: Користете сегменти за филтрирање на податоци