Двата извори на конфликт

Постојат два извори на конфликт, во зависност од тоа за што станува збор: или личен или материјален аспект.

„Личен“ конфликт се заснова на разлика во перцепцијата на другата личност. На пример, вработен на кој ќе му треба смиреност и размислување во својата работа, додека друг претпочита жива и променлива средина претставува разлика што може да се претвори во конфликт. Ова ќе се манифестира со зборови од двајцата колеги, како што се: „Не, но искрено, тоа е премногу бавно! Не можам повеќе да издржам! „Или“ Навистина, тоа е неподносливо, тој пламнува цел ден, па јас исфрлив олово! "

„Материјалниот“ конфликт се заснова на објективната конечност на конфликтот, што, всушност, се однесува на последиците од донесените одлуки. На пример: сакате да присуствувате на таков состанок наместо вашиот вработен, кој може да биде вознемирен, генерирајќи несоодветни и контрадикторни забелешки.

Како да се промовира размената?

Ако има конфликт, тоа е затоа што комуникацискиот капацитет е повеќе или помалку прекинат.

Значи, емоциите имаат предност пред разумот. Притоа,

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Анализа на податоци во Excel: анализирајте ги податоците со „Excel“