Дали треба да му платам отштета на раскинување на работникот на договори на определено време чии договорни односи продолжуваат по потпишувањето на траен договор? Што ако индустрискиот трибунал нареди рекласификација на ЦДД во ЦДИ?

ЦДД: премија за несигурност

Вработениот на договор на определено време (ЦДР) има бенефиции кога договорот ќе заврши, од обештетување на крајот на договорот, попознато како „отштета за несигурност“. Намената е да се компензира за несигурноста на ситуацијата (Кодекс на труд, чл. L. 1243-8).

Ова е еднакво на 10% од вкупните платени бруто награди за време на договорот. Овој процент може да биде ограничен на 6% со договорна одредба за возврат, особено за привилегиран пристап до стручна обука. Се исплаќа на крајот од договорот, истовремено со последната плата.

Според членот L. 1243-8 од Законот за работни односи, обесштетувањето за несигурност, кое му ја надоместува на работникот, ситуацијата во која е сместен поради неговиот договор на определено време, не се должи кога договорниот однос продолжува според договорот со неопределено времетраење.

Така, ако договорот за определено време продолжи веднаш во

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Работа на студентот: за успешна адаптација на универзитетот