Создаден на крајот на 2018 година како одговор на движењето на жолтите елеци, исклучителниот бонус за куповна моќ, попознат под името на бонус „Макрон“, не треба да се обновува во 2021 година, според Les Echos.

Уредот, кој им овозможува на работодавците да им понудат на вработените, заработувајќи до трипати помала минимална плата, бонус ослободен од данок на доход и социјални придонеси до ограничување од 1 € или 000 € ако компанијата има потпиша договор за споделување профит, сепак, наиде на голем успех оваа година.

Од 1 октомври повеќе од 5 милиони луѓе веќе добија бонус за вкупен износ од 2,3 милијарди евра. Во 2019 година, тие беа 4,8 милиони за да добијат еден за вкупен износ од 2,2 милијарди евра. Во просек, вработените добиле 458 евра, во споредба со 400 евра минатата година ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Откажување на административното затворање на платформата за образование за возење преку Интернет