Како дел од планот за закрепнување, исклучителна финансиска помош од 3 евра за договори за учење склучена помеѓу 000 јули 1 година и 2020 февруари 28 година ќе им биде доделена на локалните власти, ретроактивно доколку е потребно.

Мадам Алисабет Борн, министер за труд, вработување и интеграција, мадам quаклин Гуро, министер за територијална кохезија и односи со локалните власти, мадам Амели де Монтхалин, министер за трансформација и јавни служби и г. Оливие Дисопт, министер делегат одговорен за јавни сметки, најавуваат зајакнување на поддршката за учење во рамките на локалните власти.

Како дел од планот за закрепнување, Владата воведе, на 23 јули 2020 година, планот „1 младо лице, 1 решение“ за олеснување на влегувањето во професионалниот живот на младите под 26-годишна возраст.

Распореден е исклучителен механизам за поддршка на стажирање и со тоа да се поттикне вработување на млади луѓе.

Јавниот сервис со тоа ја игра својата целосна улога во овој напор. Чиракството е пристапна рута што им овозможува на младите луѓе да влезат на пазарот на трудот истовремено нудејќи им можност да откријат професии од јавните служби. Повеќе од 40 000 млади ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Вршете сметководство на крајот на годината