Опис

Овој курс се состои од вовед во деловната стратегија. Тоа вклучува различни цели: · Совладување на основите на стратешкото размислување, разбирање на стратешката анализа и конечно разбирање на различните стратешки ориентации. Без разлика дали сте иницирани во менаџмент или едноставно почетник, овој курс помага да се поттикне размислувањето за деловната стратегија на јасен и дидактички начин, земајќи многу конкретни примери.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Обратете се и справете се со конфликтна ситуација