Може ли вработен да биде отпуштен затоа што носел А. брада со религиозна конотација ? Токму на ова трнливо прашање, Касациониот суд одговори со изрекување на 8 јули стоп кои се однесуваат на основните права и слободи на работникот во компанијата.

Во случајот решено, вработен, консултант за безбедност на Риск и Ко, компанија што обезбедува услуги за безбедност и одбрана на владите, меѓународни невладини организации или приватни компании, беше отпуштен за сериозно лошо однесување, работодавачот го обвини за носејќи брада „Изработен на начин што доброволно е значаен на двојно религиозно и политичко ниво“. Тој сметаше дека оваа брада “ може да се сфати само како провокација од страна на [the] клиент, и, најверојатно, да ја загрози безбедноста на неговиот тим и [неговиот] колеги на страницата ".

Вработениот потоа ги заплени судиите за да побараат ништовност на неговото разрешување, оценувајќи дека тоа се заснова на а дискриминаторска основа. Социјалниот совет на Касациониот суд се согласи со него.

Потребна е клаузула за неутралност за да се забрани носење верски симболи

Највисокиот суд на ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Физичко собирање: 2- Механика на материјалната точка