Целта на овој курс е да ги претстави архитектонските студии во сета разновидност на предметите што се изучуваат, како и архитектонските професии во нивните многу аспекти.

Неговата амбиција е да им помогне на средношколците подобро да го разберат ова поле за да се вклучат во него со целосно познавање на фактите. Тоа ќе им даде клучеви на студентите по архитектура да го формулираат својот професионален проект. Овој курс е дел од збир на ориентациони MOOC, наречени ProjetSUP.

Содржините презентирани во овој курс се произведени од наставни тимови од високото образование во партнерство со Онисеп. Така можете да бидете сигурни дека содржината е доверлива, создадена од експерти во областа.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Проект за професионална транзиција - CPF Професионална транзиција