Менаџер на продавница, преку видео надзор забележав дека еден од моите вработени ги користи полиците без да плаќа за она што го зема. Сакам да го отпуштам поради неговите кражби. Може ли да ги користам сликите од надзорната камера како доказ?

Видео надзор: обезбедување на безбедност на имот и простории не бара информации за вработените

Во предмет доставен на оцена до Касациониот суд, вработена ангажирана како благајничка-продавачка во продавница ја оспорила употребата на снимки од видео надзор, со кои се докажувала дека таа извршила кражба во продавницата. Според неа, работодавачот кој поставува мониторинг уред за обезбедување продавница мора да ја оправда оваа ексклузивна цел за да се откаже од консултации со CSE за имплементацијата на уредот, во спротивно треба да се консултира CSE и да се информираат вработените за неговото постоење.

Високиот суд утврди дека системот за видео надзор, инсталиран за да се осигури безбедноста на продавницата, не ги бележи активностите на вработените на одредена работна станица и не бил користен за следење на засегнатото лице во продавницата. . Тоа

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Негувајте критичко размислување и креативност со прашања