Совладајте го функционалното богатство на Outlook, за да знаете како да ги прилагодите неговите методи на работа и неговата организација за целосно искористување на функциите на 4-те столбови на Outlook: размена на пораки, календар, директориум со контакти и менаџер на задачи

Нашата обука се состои од 4 модули. Вие избирате да го следите оној или оние кои ви се корисни:

  • Модул 1 - Бидете ефикасни со пораките на Outlook
  • Модул 2 - Управување со времето со Outlook
  • Модул 3 - Контакт квалификација...

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

READ  Соопштување на лоши вести на клиент