Одложување на медицински посети што треба да се одржат пред 2 август 2021 година

Наредбата предвидува можно одложување на медицинските посети кои истекуваат пред 2 август 2021 година.
Запомнете, сепак, дека не можат да се одложат сите медицински посети. Со една уредба се одобри одложување во рок од најмногу една година по истекот на:

првичната информативна и превентивна посета (ВИП) (освен за одредени популации во ризик: малолетници, бремени жени, ноќни работници итн.) и нејзино обновување; обновување на тестот за способност и средна посета за работниците кои имаат корист од засилен мониторинг, освен за работниците изложени на јонизирачко зрачење класифицирани во категоријата А.

Повеќе детали со написот „Медицински посети во 2021 година: кои се вашите обврски? "

Овој декрет во кој се дадени детали за посетите што можат или не можат да се одложат, важи само за медицински посети закажани пред 17 април 2021 година. Затоа, наскоро треба да се донесе нов текст за да се земе предвид продолжувањето на мерката за одложување.

Задржување на новата улога на лекар за труд до 1 август 2021 година

За подобра борба против Ковид-19, нови прерогативи добија лекарите во ...

 

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Направете добар наклон