CRPE (за договор за професионално превоспитување во компанијата) е практична и туторирана обука која може да се надополни со стручна обука и на крајот на која вработениот не само што има нови вештини, туку и искуство на нова професија.

Се поставува на крајот од прекинот на работа и се формализира во форма на договор склучен помеѓу работникот, работодавачот и Фондот за примарно здравствено осигурување (или фонд за општо социјално осигурување) и измена на договорот за вработување потпишан од вработениот.

Во зависност од случајот, социјалната служба за здравствено осигурување или службата за професионално здравје и превенција може да ги координира процедурите со работникот, неговиот работодавач, лекарот по труд и Cap emploi или Comète France.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Истражување на здравјето: како функционира?