Во различни плејлисти тој презентира на YouTube. Секогаш според истиот модел. Кратко воведно видео за комплетна обука ви е понудено. Следат неколку долги пасуси корисни сами по себе. Но, ако одлучите да одите понатаму. Запомнете дека Алформ е центар за учење на далечина што ви овозможува финансирање преку CPF. Тоа е да се каже дека можете да имате пристап до целиот нивни каталог бесплатно една година меѓу другите.

За време на оваа обука за VBA PowerPoint 2016, ќе научите како да креирате макроа, основи на програмирање на VBA со структурата на кодот, променливите, процедурите и функциите. За време на оваа обука за VBA PowerPoint 2016, ќе создадете и дизајнирате прилагодени функции што ќе ви заштедат драгоцено време за управување со повторувачки постапки според PPT 2016. Исто така, ќе можете да започнете со програмирање едноставни автоматизации користејќи структури на одлуки, јамки, оператори и програмирање на објекти.


 

READ  Хемометрија, поглавје 2/2: надгледувани методи